hydrothane

HydroThane STP® HYDRAMMOX

System HydroThane STP® HYDRAMMOX to proces anammox, który został opracowany z użyciem granulowanego osadu I służy do oczyszczania ścieków z wysoką zawartością azotu (amoniaku) przy jednoczesnym, niskim stężeniu ChZT.

Proces HYDRAMMOX może być zastosowany w:
– Zakładach przeróbki stałych odpadów organicznych
– Komunalnych oczyszczalniach ścieków
– Przemyśle spożywczym (np. mleczarnie, produkcja drożdży)
– Przemyśle chemicznym
– Przemyśle półprzewodnikowym
– Przemyśle produkcji nawozów
– Zakładach obróbki nawozów naturalnych (obornika)
Sukces i serce technologii HydroThane STP® HYDRAMMOX leży w naszym wieloletnim doświadczeniu w pracy z osadem granulowanym. Ze względu na wykorzystanie osadu granulowanego oraz opracowanie naszego własnego systemu separacji, możliwe jest utrzymanie wysokiego stężenia osadu Anammox w systemie, co skutkuje wysoce efektywnym i kompaktowym rozwiązaniem.

Proces HYDRAMMOX to jednostopniowy system, w którym nitryfikacja (formowanie NO2) oraz reakcja Anammox zachodzą jednocześnie.

To tak zwane usuwanie amoniaku poprzez azotyny (NO2) posiada liczne zalety w porównaniu do konwencjonalnych procesów usuwania azotu z wykorzystaniem nitryfikacji i denitryfikacji. Zastosowanie w tej technologii osadu granulowanego daje wiele korzyści, takich jak:
• Kompaktowość
• Wytrzymałość i elastyczność procesu pod względem zmian ładunku i przepływu przy jednoczesnej bardzo prostej obsłudze
• Znaczna redukcja zużycia energii elektrycznej (nawet do 60%)
• Brak konieczności dozowania zewnętrznego źródła węgla (np. metanolu)
• Brak lub ograniczone zużycie chemikaliów (ług sodowy, pożywki)
• Odporność na wysokie stężenia azotynów i zanieczyszczeń stałych (zawiesiny)
• Produkcja cennego osadu granulowanego anammox

HydroThane designed and build a modular small size “plug and play” ECSB plant for one of the leading and biggest pharmaceutical companies in the world. …

A recent state of the art example of full scale application of different wastewater treatment technologies is one of the largest dairies in Europe, the …

HydroThane will attend in Gorinchem (The Netherlands) the Aqua Netherlands Trade Show, 19, 20 & 21 March 2019. Aqua Nederland Vakbeurs is a national trade …