hydrothane

Pochodnie biogazu

HydroThane dostarcza różne typy systemów awaryjnego spalania biogazu/pochodni biogazu dla oczyszczalni ścieków i zakładów utylizacji odpadów. Pochodnia biogazu ma za zadanie spalić powstający w wyniku beztlenowych procesów oczyszczania biogaz, w przypadku gdy nie ma możliwości jego wykorzystania np. do produkcji energii.

HydroThane dostarcza wszystkie typy pochodni:
– Pochodnie z otwartym (widocznym) płomieniem
– Pochodnie z zamkniętym (niewidocznym) płomieniem
– Pochodnie wysokotemperaturowe (NeR, TA Luft i wytyczne UK)

Wydajności dostarczanych pochodni mieszczą się w zakresie pomiędzy 50 – 3000 m 3/h.

HydroThane designed and build a modular small size “plug and play” ECSB plant for one of the leading and biggest pharmaceutical companies in the world. …

A recent state of the art example of full scale application of different wastewater treatment technologies is one of the largest dairies in Europe, the …

HydroThane will attend in Gorinchem (The Netherlands) the Aqua Netherlands Trade Show, 19, 20 & 21 March 2019. Aqua Nederland Vakbeurs is a national trade …