hydrothane

HydroThane BSP

HydroThane STP® BSP είναι η βιολογική διαδικασία της αποθείωσης και είναι μια απλή βιολογική διαδικασία που αφαιρεί το υδρόθειο (H2S) από το βιοαέριο, χωρίς τη χρήση χημικών ουσιών.

Το βιοαέριο τροφοδοτείται σε κάθετη στήλη (ες) που περιλαμβάνει φορείς βιολογικού περιεχομένου σε αντιρροή. Η διαδικασία BSP μπορεί να θεωρηθεί ως ένας συνδυασμός ενός συμβατικού χημικού καθαριστή και βιολογικό φίλτρο.

Μια ελεγχόμενη ποσότητα αέρα αναμιγνύεται με το βιοαέριο για την παροχή επαρκούς οξυγόνου για τα βακτήρια οξείδωσης του θείου.
Οι οξειδωτικοί μικροοργανισμοί, όπως τα είδη Thiotrix, Thiobacillus καιBeggiatoa , στο βιοφίλμ μεταβολίζουν H2S (υδρόθειο) σε S0 (στοιχειακό θείο) και H2SO4 (θειικό οξύ), με αποτέλεσμα τον καθαρισμό του βιοαερίου.

Τα παραπροϊόντα μπορεί να απορρίπτονται απευθείας στην αερόβια επεξεργασία, στην οποία το θείο θα απομακρυνθεί με το πλεόνασμα αερόβιας λάσπης και το διαλυτό θειικό κλάσμα απορρίπττεται με το επεξεργασμένο απόβλητο ή μπορεί να απορρίπτεται απευθείας στη τελική ροή εξερχομένου.

Η διεργασία HydroThane STP® BSP είναι σχεδιασμένη σε ένα κλειστό σύστημα αντιδραστήρα και για τον έλεγχο οσμών, τοξικότητας και διαβρωτικότητας του βιοαερίου.

Τα χαρακτηριστικά της διαδικασίας BSP είναι:
– Υπερβολικά χαμηλό λειτουργικό κόστος (χωρίς χρήση καυστικής σόδας)
– Σχεδόν καμία απαίτηση σε θρεπτικά (επιλεκτική βιολογική διαδικασία)
– Χαμηλές ενεργειακές απαιτήσεις
– Απλό και ασφαλές στη λειτουργία (χωρίς επικίνδυνες χημικές ουσίες, ελάχιστος εξοπλισμός)
– Χαμηλή συντήρηση.

HydroThane designed and build a modular small size “plug and play” ECSB plant for one of the leading and biggest pharmaceutical companies in the world. …

A recent state of the art example of full scale application of different wastewater treatment technologies is one of the largest dairies in Europe, the …

HydroThane will attend in Gorinchem (The Netherlands) the Aqua Netherlands Trade Show, 19, 20 & 21 March 2019. Aqua Nederland Vakbeurs is a national trade …