hydrothane

Przemysł papierniczo – celulozowy

Przemysł papierniczo – celulozowy generuje znaczne ilości niezwykle heterogenicznych ścieków zawierających związki z drewna lub innych surowców, chemikaliów procesowych i innych związków powstałych w procesie produkcji.

Ścieki z przemysłu papierniczo – celulozowego charakteryzują się znacznymi wahaniami pod względem ilości zanieczyszczeń i składu. Ścieki z termomechanicznego rozdrabniania (TMP) i wtórnego rozdrabniania włókien oraz kondensat z chemicznego i pół chemicznego rozdrabniania są zazwyczaj nietoksyczne dla procesu metanogennej degradacji i zawierają łatwo rozkładalne związki organiczne.

Wśród różnych procesów beztlenowych, reaktory UASB i EGSB są najczęściej wykorzystywanymi systemami w przemyśle papierniczo – celulozowym. Procesy beztlenowego oczyszczania ścieków prowadzone w reaktorach HydroThane STP® UASB (Upflow Anaerobic Sludge Blanket ) lub w reaktorach HydroThane STP® ECSB (External Circulation Sludge Bed) firmy HydroThane są sprawdzonym na całym świecie rozwiązaniem służącym do oczyszczania tego rodzaju ścieków.

HydroThane will attend in Gorinchem (The Netherlands) the Aqua Netherlands Trade Show, 19, 20 & 21 March 2019. Aqua Nederland Vakbeurs is a national trade …

Industriewater Eerbeek (IWE), responsible for treating the Eerbeek’s paper industry wastewater, recently replaced the old (Biopaq UASB) system by the new innovative and patented HydroThane …

UASB refurbishment in the potato industry HydroThane STP refurbished the Upflow Anaerobic Sludge Bed Blanket (UASB) treatment plant from the 1990’s at Aviko Lomm, The …