hydrothane

Przemysł papierniczo – celulozowy

Przemysł papierniczo – celulozowy generuje znaczne ilości niezwykle heterogenicznych ścieków zawierających związki z drewna lub innych surowców, chemikaliów procesowych i innych związków powstałych w procesie produkcji.

Ścieki z przemysłu papierniczo – celulozowego charakteryzują się znacznymi wahaniami pod względem ilości zanieczyszczeń i składu. Ścieki z termomechanicznego rozdrabniania (TMP) i wtórnego rozdrabniania włókien oraz kondensat z chemicznego i pół chemicznego rozdrabniania są zazwyczaj nietoksyczne dla procesu metanogennej degradacji i zawierają łatwo rozkładalne związki organiczne.

Wśród różnych procesów beztlenowych, reaktory UASB i EGSB są najczęściej wykorzystywanymi systemami w przemyśle papierniczo – celulozowym. Procesy beztlenowego oczyszczania ścieków prowadzone w reaktorach HydroThane STP® UASB (Upflow Anaerobic Sludge Blanket ) lub w reaktorach HydroThane STP® ECSB (External Circulation Sludge Bed) firmy HydroThane są sprawdzonym na całym świecie rozwiązaniem służącym do oczyszczania tego rodzaju ścieków.

HydroThane designed and build a modular small size “plug and play” ECSB plant for one of the leading and biggest pharmaceutical companies in the world. …

A recent state of the art example of full scale application of different wastewater treatment technologies is one of the largest dairies in Europe, the …

HydroThane will attend in Gorinchem (The Netherlands) the Aqua Netherlands Trade Show, 19, 20 & 21 March 2019. Aqua Nederland Vakbeurs is a national trade …