hydrothane

Oczyszczalnie komunalne

Szeroka gama osadów, w tym komunalne osady ściekowe, stabilizowane są w beztlenowych komorach fermentacyjnych.

W tych komorach produkowany jest biogaz składający się z CH4, CO2 i H2S. Powstający w ten sposób biogaz wykorzystywany jest często do produkcji zielonej energii.

W komorach fermentacyjnych produkowany jest biogaz, który może zawierać H2S. Ze względu na bezpieczeństwo i zdrowie ludzi oraz korozję konieczne jest jego usuwanie.
HydroThane może zaoferować różne procesy odsiarczania oraz doradzić klientowi odnośnie najlepszego i najbardziej ekonomicznego rozwiązania do usuwania H2S.
Niezawodność, wydajność, dostępność oraz koszty eksploatacyjne/inwestycyjne to tylko niektóre kryteria brane pod uwagę w przypadku każdego klienta.
Oczyszczony biogaz może być użyty do produkcji energii elektrycznej lub może zastąpić gaz ziemny w kotłach.

Odcieki z odwadniania komunalnych osadów ściekowych mogą być oczyszczane w systemie HydroThane STP® HYDRAMMOX. Proces HYDRAMMOX to jednostopniowy system, w którym nitryfikacja (formowanie NO2) oraz reakcja Anammox zachodzą jednocześnie.

To tak zwane usuwanie amoniaku poprzez azotyny (NO2) posiada liczne zalety w porównaniu do konwencjonalnych procesów usuwania azotu z wykorzystaniem nitryfikacji i denitryfikacji.

HydroThane will attend in Gorinchem (The Netherlands) the Aqua Netherlands Trade Show, 19, 20 & 21 March 2019. Aqua Nederland Vakbeurs is a national trade …

Industriewater Eerbeek (IWE), responsible for treating the Eerbeek’s paper industry wastewater, recently replaced the old (Biopaq UASB) system by the new innovative and patented HydroThane …

UASB refurbishment in the potato industry HydroThane STP refurbished the Upflow Anaerobic Sludge Bed Blanket (UASB) treatment plant from the 1990’s at Aviko Lomm, The …