hydrothane

Przemysł spożywczy

Pierwsza instalacja pilotażowa wyposażona w reaktor UASB została zainstalowana w latach 1970-tych w cukrowni w Holandii (CSM Suiker). Następnie wybudowano wiele oczyszczalni tego typu na terenie całej Holandii w cukrowniach, zakładach przetwórczych skrobi ziemniaczanej i innych zakładach przemysłu spożywczego, jak również zakładach produkcji papieru.

Ścieki z przemysłu przetwórstwa spożywczego charakteryzują się ogromnymi wahaniami (pod względem ilości i ładunków zanieczyszczeń), ze względu na różnorodność substratów, procesów technologicznych i typów produkcji.

Generalnie większość ścieków z przemysłu spożywczego zawiera zanieczyszczenia organiczne z ewentualną zawartością tłuszczu (tłuszcz, oleje i smary). Charakterystyka tych ścieków sprawia, iż są one idealnym substratem dla procesów biologicznego oczyszczania – beztlenowego lub beztlenowo – tlenowego, zależnie od lokalnych wymagań.

HydroThane designed and build a modular small size “plug and play” ECSB plant for one of the leading and biggest pharmaceutical companies in the world. …

A recent state of the art example of full scale application of different wastewater treatment technologies is one of the largest dairies in Europe, the …

HydroThane will attend in Gorinchem (The Netherlands) the Aqua Netherlands Trade Show, 19, 20 & 21 March 2019. Aqua Nederland Vakbeurs is a national trade …