hydrothane

Przemysł mleczarski

Procesy produkcyjne w mleczarniach prowadzą do powstawania znacznych ilości ścieków i pozostałości poprodukcyjnych, charakteryzujących się wysokim stężeniem związków organicznych, które muszą być usunięte przed odprowadzeniem ścieków z zakładu.

Serwatka i laktoza są jednymi z najbardziej stężonych strumieni ścieków, które razem z popłuczynami mogą być doskonałym substratem dla procesów HydroThane STP® UASB i HydroThane STP® ECSB, charakteryzującymi się dużym wskaźnikiem produkcji biogazu i wysoką efektywnością oczyszczania z jednoczesnym bardzo niskim zapotrzebowaniem na energię.

Tłuszcz i inne zanieczyszczenia stałe usuwane w procesach wstępnej obróbki ścieków mogą być zmieszane ze zwrotami z handlu i poddawane beztlenowej stabilizacji z produkcją biogazu w reaktorach HydroThane STP® SWD (Solid Waste Digester).

HydroThane designed and build a modular small size “plug and play” ECSB plant for one of the leading and biggest pharmaceutical companies in the world. …

A recent state of the art example of full scale application of different wastewater treatment technologies is one of the largest dairies in Europe, the …

HydroThane will attend in Gorinchem (The Netherlands) the Aqua Netherlands Trade Show, 19, 20 & 21 March 2019. Aqua Nederland Vakbeurs is a national trade …