hydrothane

Przemysł mleczarski

Procesy produkcyjne w mleczarniach prowadzą do powstawania znacznych ilości ścieków i pozostałości poprodukcyjnych, charakteryzujących się wysokim stężeniem związków organicznych, które muszą być usunięte przed odprowadzeniem ścieków z zakładu.

Serwatka i laktoza są jednymi z najbardziej stężonych strumieni ścieków, które razem z popłuczynami mogą być doskonałym substratem dla procesów HydroThane STP® UASB i HydroThane STP® ECSB, charakteryzującymi się dużym wskaźnikiem produkcji biogazu i wysoką efektywnością oczyszczania z jednoczesnym bardzo niskim zapotrzebowaniem na energię.

Tłuszcz i inne zanieczyszczenia stałe usuwane w procesach wstępnej obróbki ścieków mogą być zmieszane ze zwrotami z handlu i poddawane beztlenowej stabilizacji z produkcją biogazu w reaktorach HydroThane STP® SWD (Solid Waste Digester).

HydroThane will attend in Gorinchem (The Netherlands) the Aqua Netherlands Trade Show, 19, 20 & 21 March 2019. Aqua Nederland Vakbeurs is a national trade …

Industriewater Eerbeek (IWE), responsible for treating the Eerbeek’s paper industry wastewater, recently replaced the old (Biopaq UASB) system by the new innovative and patented HydroThane …

UASB refurbishment in the potato industry HydroThane STP refurbished the Upflow Anaerobic Sludge Bed Blanket (UASB) treatment plant from the 1990’s at Aviko Lomm, The …