hydrothane

Przemysł chemiczny

Oprócz przemysłu spożywczego, biologiczne beztlenowe i tlenowe procesy oczyszczania mogą być stosowane w przemyśle chemicznym i farmaceutycznym.

Charakterystyczna dla ścieków pochodzących z przemysłu chemicznego i farmaceutycznego jest wysoka zawartość zanieczyszczeń organicznych, ograniczonych często do kilku komponentów organicznych występujących w wysokich stężeniach. Każdy zakład produkcyjny posiada własny, unikalny skład ścieków.

Taki typ ścieków wymaga indywidualnych rozwiązań. Procesy beztlenowego oczyszczania ścieków prowadzone w reaktorach HydroThane STP® UASB (Upflow Anaerobic Sludge Blanket) lub w reaktorach HydroThane STP® ECSB (External Circulation Sludge Bed) firmy HydroThane są sprawdzonym na całym świecie rozwiązaniem służącym do oczyszczania tego rodzaju ścieków.

Niektóre procesy w przemyśle chemicznym/farmaceutycznym, gdzie została zastosowana technologia beztlenowa to produkcja:
– Oczyszczonego kwasu tereftalowego (PTA)
– Fenolu
– DMT
– Penicyliny
– Insuliny

HydroThane will attend in Gorinchem (The Netherlands) the Aqua Netherlands Trade Show, 19, 20 & 21 March 2019. Aqua Nederland Vakbeurs is a national trade …

Industriewater Eerbeek (IWE), responsible for treating the Eerbeek’s paper industry wastewater, recently replaced the old (Biopaq UASB) system by the new innovative and patented HydroThane …

UASB refurbishment in the potato industry HydroThane STP refurbished the Upflow Anaerobic Sludge Bed Blanket (UASB) treatment plant from the 1990’s at Aviko Lomm, The …