hydrothane

Przemysł browarniczy

Produktem ubocznym procesu warzenia są najczęściej ścieki o bardzo wysokim ładunku związków organicznych. Charakteryzują się one wysoką wartością BZT5 (Biochemiczne zapotrzebowanie na tlen) pochodzącą z węglowodanów i białek stosowanych w browarnictwie. Ścieki z warzenia mają zazwyczaj temperaturę powyżej 25 C.

Temperatura oraz wysokie stężenie rozpuszczonego ChZT (Chemiczne zapotrzebowanie na tlen) powodują, że ścieki z produkcji browarów stanowią idealny substrat dla oczyszczania beztlenowego, które może być połączone z oczyszczaniem tlenowym – zależnie od lokalnych wymagań dotyczących zrzutu ścieków.

Regulacje prawne i naciski finansowe mogą zachęcić browary do poszukiwania inwestycji kapitałowych w obszarze oczyszczania ścieków w celu zmniejszenia rocznych kosztów eksploatacyjnych. Beztlenowe procesy oczyszczania ścieków w reaktorach HydroThane STP® UASB (Up flow Anaerobic Sludge Blanket) oraz reaktorach HydroThane STP® ECSB (External Circulation Sludge Bed) firmy HydroThane to udowodnione na całym świecie rozwiązanie dla przemysłu browarniczego.

Systemy HydroThane dla przemysłu browarniczego są skonstruowane w sposób całkowicie wolny od odorów, co sprawia, iż mogą być lokalizowane blisko obszarów miejskich i zajmują niewielką powierzchnię.

HydroThane will attend in Gorinchem (The Netherlands) the Aqua Netherlands Trade Show, 19, 20 & 21 March 2019. Aqua Nederland Vakbeurs is a national trade …

Industriewater Eerbeek (IWE), responsible for treating the Eerbeek’s paper industry wastewater, recently replaced the old (Biopaq UASB) system by the new innovative and patented HydroThane …

UASB refurbishment in the potato industry HydroThane STP refurbished the Upflow Anaerobic Sludge Bed Blanket (UASB) treatment plant from the 1990’s at Aviko Lomm, The …