hydrothane

Produkcja napojów

Ze względu na różnorodność substratów i produktów, ścieki z produkcji napojów również charakteryzują się znacznymi wahaniami (ładunek zanieczyszczeń i ilość). Wymaga to specjalnej uwagi i indywidualnych rozwiązań w projektowaniu oczyszczalni ścieków pochodzących z przemysłu tego rodzaju.

Na ogół, po procesie obróbki wstępnej, strumień stężonych ścieków (> 1500 ppm ChZT) jest idealnym substratem dla oczyszczania beztlenowego, które może być połączone z oczyszczaniem tlenowym, zależnie od lokalnych wymagań.

Zakłady produkujące soki i napoje bezalkoholowe na całym świecie posiadają beztlenowe oczyszczalnie ścieków wyposażone w reaktory takie jak HydroThane STP® UASB (Upflow Anaerobic Sludge Blanket) czy HydroThane STP® ECSB (External Circulation Sludge Bed) firmy HydroThane.

Systemy firmy HydroThane są skonstruowane w sposób całkowicie wolny od odorów, co sprawia, iż mogą być lokalizowane blisko obszarów miejskich i zajmują niewielką powierzchnię.

HydroThane designed and build a modular small size “plug and play” ECSB plant for one of the leading and biggest pharmaceutical companies in the world. …

A recent state of the art example of full scale application of different wastewater treatment technologies is one of the largest dairies in Europe, the …

HydroThane will attend in Gorinchem (The Netherlands) the Aqua Netherlands Trade Show, 19, 20 & 21 March 2019. Aqua Nederland Vakbeurs is a national trade …