hydrothane

Produkcja napojów

Ze względu na różnorodność substratów i produktów, ścieki z produkcji napojów również charakteryzują się znacznymi wahaniami (ładunek zanieczyszczeń i ilość). Wymaga to specjalnej uwagi i indywidualnych rozwiązań w projektowaniu oczyszczalni ścieków pochodzących z przemysłu tego rodzaju.

Na ogół, po procesie obróbki wstępnej, strumień stężonych ścieków (> 1500 ppm ChZT) jest idealnym substratem dla oczyszczania beztlenowego, które może być połączone z oczyszczaniem tlenowym, zależnie od lokalnych wymagań.

Zakłady produkujące soki i napoje bezalkoholowe na całym świecie posiadają beztlenowe oczyszczalnie ścieków wyposażone w reaktory takie jak HydroThane STP® UASB (Upflow Anaerobic Sludge Blanket) czy HydroThane STP® ECSB (External Circulation Sludge Bed) firmy HydroThane.

Systemy firmy HydroThane są skonstruowane w sposób całkowicie wolny od odorów, co sprawia, iż mogą być lokalizowane blisko obszarów miejskich i zajmują niewielką powierzchnię.

HydroThane will attend in Gorinchem (The Netherlands) the Aqua Netherlands Trade Show, 19, 20 & 21 March 2019. Aqua Nederland Vakbeurs is a national trade …

Industriewater Eerbeek (IWE), responsible for treating the Eerbeek’s paper industry wastewater, recently replaced the old (Biopaq UASB) system by the new innovative and patented HydroThane …

UASB refurbishment in the potato industry HydroThane STP refurbished the Upflow Anaerobic Sludge Bed Blanket (UASB) treatment plant from the 1990’s at Aviko Lomm, The …