hydrothane

Wsparcie przy rozruchu

HydroThane zapewnia pomoc i wsparcie przy rozruchu nowych i/lub istniejących biologicznych oczyszczalni ścieków. Nasi inżynierowie będą wspierać Państwa przez pewien czas aby osiągnąć stabilizację procesu biologicznego oczyszczania.

HydroThane will attend in Gorinchem (The Netherlands) the Aqua Netherlands Trade Show, 19, 20 & 21 March 2019. Aqua Nederland Vakbeurs is a national trade …

Industriewater Eerbeek (IWE), responsible for treating the Eerbeek’s paper industry wastewater, recently replaced the old (Biopaq UASB) system by the new innovative and patented HydroThane …

UASB refurbishment in the potato industry HydroThane STP refurbished the Upflow Anaerobic Sludge Bed Blanket (UASB) treatment plant from the 1990’s at Aviko Lomm, The …