hydrothane

Eksploatacja

HydroThane może samodzielnie prowadzić eksploatację oczyszczalni ścieków dla klientów, bądź przy współpracy z personelem klienta. HydroThane dostarcza już swoje usługi w zakresie eksploatacji dla międzynarodowych klientów.

HydroThane will attend in Gorinchem (The Netherlands) the Aqua Netherlands Trade Show, 19, 20 & 21 March 2019. Aqua Nederland Vakbeurs is a national trade …

Industriewater Eerbeek (IWE), responsible for treating the Eerbeek’s paper industry wastewater, recently replaced the old (Biopaq UASB) system by the new innovative and patented HydroThane …

UASB refurbishment in the potato industry HydroThane STP refurbished the Upflow Anaerobic Sludge Bed Blanket (UASB) treatment plant from the 1990’s at Aviko Lomm, The …