hydrothane

Dostawa pożywek

W niektórych przypadkach ścieki charakteryzują się zbyt małą ilością pożywek i mikroelementów potrzebnych do prawidłowego przebiegu oczyszczania beztlenowego. W celu poprawy aktywności i struktury kluczowych mikroorganizmów biomasy konieczne może być dozowanie pożywek i/lub mikroelementów.

Na podstawie testów laboratoryjnych ilości wszystkich mikroelementów zawartych w dostarczonej próbie ścieków, HydroThane sporządza indywidualny raport o ilości i rodzaju koniecznych do dozowania pożywek.

HydroThane STP® VitComplete lub HydroThane STP® CoMoNi-Mix to specjalnie przygotowane mieszanki mikroelementów, które zapewniają optymalną efektywność mikroorganizmów osadu beztlenowego.

HydroThane designed and build a modular small size “plug and play” ECSB plant for one of the leading and biggest pharmaceutical companies in the world. …

A recent state of the art example of full scale application of different wastewater treatment technologies is one of the largest dairies in Europe, the …

HydroThane will attend in Gorinchem (The Netherlands) the Aqua Netherlands Trade Show, 19, 20 & 21 March 2019. Aqua Nederland Vakbeurs is a national trade …