hydrothane

Badania laboratoryjne

Niektóre z usług laboratoryjnych prowadzonych przez HydroThane to:
• Analizy jakości ścieków
• Test toksyczności
• Test podatności na biodegradację
• Test aktywności osadu beztlenowego

W celu optymalizacji pracy oczyszczalni ścieków, HydroThane prowadzi regularne badania laboratoryjne osadu beztlenowego i ścieków, na podstawie których szczegółowo doradza odnośnie eksploatacji systemu.

HydroThane designed and build a modular small size “plug and play” ECSB plant for one of the leading and biggest pharmaceutical companies in the world. …

A recent state of the art example of full scale application of different wastewater treatment technologies is one of the largest dairies in Europe, the …

HydroThane will attend in Gorinchem (The Netherlands) the Aqua Netherlands Trade Show, 19, 20 & 21 March 2019. Aqua Nederland Vakbeurs is a national trade …