hydrothane

Badania laboratoryjne

Niektóre z usług laboratoryjnych prowadzonych przez HydroThane to:
• Analizy jakości ścieków
• Test toksyczności
• Test podatności na biodegradację
• Test aktywności osadu beztlenowego

W celu optymalizacji pracy oczyszczalni ścieków, HydroThane prowadzi regularne badania laboratoryjne osadu beztlenowego i ścieków, na podstawie których szczegółowo doradza odnośnie eksploatacji systemu.

HydroThane will attend in Gorinchem (The Netherlands) the Aqua Netherlands Trade Show, 19, 20 & 21 March 2019. Aqua Nederland Vakbeurs is a national trade …

Industriewater Eerbeek (IWE), responsible for treating the Eerbeek’s paper industry wastewater, recently replaced the old (Biopaq UASB) system by the new innovative and patented HydroThane …

UASB refurbishment in the potato industry HydroThane STP refurbished the Upflow Anaerobic Sludge Bed Blanket (UASB) treatment plant from the 1990’s at Aviko Lomm, The …