hydrothane

Doradztwo & rozwiązywanie problemów

Bazując na wieloletnim praktycznym doświadczeniu, HydroThane oferuje usługi z zakresu doradztwa i rozwiązywania problemów dla biologicznych oczyszczalni ścieków.

Aktualna wydajność i efektywność działania danej oczyszczalni jest oceniana, następnie przygotowywane są szczegółowe zalecenia odnośnie poprawy lub optymalizacji wydajności pracy obiektu.

HydroThane oferuje techniczne i technologiczne wsparcie dla będących na rynku oczyszczalni ścieków wyposażonych w różne rodzaje reaktorów UASB, EGSB, IC, IR, komory fermentacyjne, systemy oczyszczania biogazu. Posiadamy udokumentowane doświadczenie w pomocy naszym klientom, zarówno w identyfikacji problemów jaki i optymalizacji/modernizacji istniejących oczyszczalni ścieków.

HydroThane will attend in Gorinchem (The Netherlands) the Aqua Netherlands Trade Show, 19, 20 & 21 March 2019. Aqua Nederland Vakbeurs is a national trade …

Industriewater Eerbeek (IWE), responsible for treating the Eerbeek’s paper industry wastewater, recently replaced the old (Biopaq UASB) system by the new innovative and patented HydroThane …

UASB refurbishment in the potato industry HydroThane STP refurbished the Upflow Anaerobic Sludge Bed Blanket (UASB) treatment plant from the 1990’s at Aviko Lomm, The …