hydrothane

Usługi

Na całym świecie HydroThane oferuje swoje usługi takie jak:

• Doradztwo
• Wsparcie eksploatacyjne / rozwiązywanie problemów
• Audyty / inspekcje techniczne
• Dostawa mikro i makro pożywek
• Instalacje pilotażowe
• Badania laboratoryjne
• Wsparcie przy rozruchu / szkolenia / treningi
• Modernizacja istniejących systemów beztlenowych
• Dostawa osadu beztlenowego

Usługi – broszura do pobrania

HydroThane will attend in Gorinchem (The Netherlands) the Aqua Netherlands Trade Show, 19, 20 & 21 March 2019. Aqua Nederland Vakbeurs is a national trade …

Industriewater Eerbeek (IWE), responsible for treating the Eerbeek’s paper industry wastewater, recently replaced the old (Biopaq UASB) system by the new innovative and patented HydroThane …

UASB refurbishment in the potato industry HydroThane STP refurbished the Upflow Anaerobic Sludge Bed Blanket (UASB) treatment plant from the 1990’s at Aviko Lomm, The …