hydrothane

Proces HydroThane STP® HYDROX

Proces HYDROX jest bardzo efektywną metodą tlenowego oczyszczania ścieków, która zapewnia:
1. Minimalne zapotrzebowanie na tlen = niskie zapotrzebowanie na energię
2. Maksymalną efektywność denitryfikacji
3. Maksymalną wydajność procesu oczyszczania
4. Niskie koszty inwestycyjne
5. Prostotę sterowania procesem

Proces HydroThane STP® HYDROX bazuje na sygnałach przekazywanych przez sondę potencjału oksydoredukcyjnego (ORP), która określa potrzebną ilość tlenu do uzyskania optymalnych cykli nitryfikacji – denitryfikacji. Pulsacyjne mieszanie (napowietrzanie) komory tlenowej podczas fazy denitryfikacji odbywa się w cyklu czasowym w celu utrzymania osadu czynnego w stanie zawieszonym.

Do realizacji procesu HydroThane STP® HYDROX wystarczy tylko 1 zbiornik, bez konieczności instalowania dodatkowego wyposażenia (pompy recyrkulacji, mieszadła), co powoduje znaczny spadek kosztów inwestycyjnych w porównaniu do konwencjonalnych procesów.

HydroThane designed and build a modular small size “plug and play” ECSB plant for one of the leading and biggest pharmaceutical companies in the world. …

A recent state of the art example of full scale application of different wastewater treatment technologies is one of the largest dairies in Europe, the …

HydroThane will attend in Gorinchem (The Netherlands) the Aqua Netherlands Trade Show, 19, 20 & 21 March 2019. Aqua Nederland Vakbeurs is a national trade …