hydrothane

HydroThane STP® WSP

W procesie HydroThane STP® WSP, do oczyszczania biogazu, wykorzystuje się mieszaninę ścieków i osadu czynnego z części tlenowej oczyszczalni, służącą jako ciecz płucząca. Stąd, H2S rozpuszcza się w tej cieczy w formie H2S(aq) ↔ HS + H+. Strumień cieczy płuczącej, bogaty w siarczki, recyrkulowany jest z powrotem do oczyszczania tlenowego, gdzie następuje utlenienie siarczków do siarczanów.

Zasadą procesu jest kontakt fazy gazowej z fazą ciekłą w przeciwprądzie, Stopień absorpcji zależy od szybkości przechodzenia H2S z biogazu do cieczy płuczącej, a w dalszej kolejności od wartości pH cieczy płuczącej oraz dobrego zaprojektowania systemu HydroThane STP® WSP.

Główne zalety procesu HydroThane STP® WSP to:
– Brak zużycia chemikaliów – niskie koszty OPEX
– Niskie koszty utrzymania i konserwacji
– Niezawodność
– Wysoka wydajność usuwania H2S

HydroThane will attend in Gorinchem (The Netherlands) the Aqua Netherlands Trade Show, 19, 20 & 21 March 2019. Aqua Nederland Vakbeurs is a national trade …

Industriewater Eerbeek (IWE), responsible for treating the Eerbeek’s paper industry wastewater, recently replaced the old (Biopaq UASB) system by the new innovative and patented HydroThane …

UASB refurbishment in the potato industry HydroThane STP refurbished the Upflow Anaerobic Sludge Bed Blanket (UASB) treatment plant from the 1990’s at Aviko Lomm, The …