hydrothane

HydroThane STP® UASB

Proces HydroThane STP® UASB (Upflow Anaerobic Sludge Blanket) jest jedną z powszechnie stosowanych biologicznych technologii beztlenowego oczyszczania ścieków przemysłowych. Pierwsza instalacja pilotażowa wyposażona w reaktor UASB została zainstalowana w latach 1970-tych w cukrowni w Holandii (CSM Suiker). Następnie wybudowano wiele oczyszczalni tego typu (w skali technicznej) na terenie całej Holandii w cukrowniach, zakładach przetwórczych skrobi ziemniaczanej i innych zakładach przemysłu spożywczego, jak również zakładach produkcji papieru. Obecnie proces UASB jest sprawdzonym i powszechnie przyjętym procesem stosowanym dla różnych typów ścieków.

Cechami charakterystycznymi procesu HydroThane STP®UASB są:
– Maksymalna stabilność procesu ze względu na możliwość kontroli stopnia zewnętrznej recyrkulacji niezależnie od ładunku zanieczyszczeń (ChZT) w ściekach dopływających
– Ze względu na całkowicie ciśnieniową konstrukcję procesu HydroThane STP® UASB, nie jest wymagane stosowanie zbiornika biogazu
– Separatory trójfazowe wykonane są w całości z PP, więc nie ma możliwości wystąpienia korozji
– Zasada działania separatorów oparta jest na metodzie tzw. pompy mamuciej
– Brak skomplikowanego wyposażenia (np. nachylonych płyt) i części ruchomych wewnątrz reaktora (całkowity brak konieczności konserwacji wewnątrz reaktora)
– Obciążenie objętości reaktora HydroThane STP® UASB ładunkiem zanieczyszczeń kształtuje się zazwyczaj w przedziale 5 – 15 kg ChZT/m3d

HydroThane will attend in Gorinchem (The Netherlands) the Aqua Netherlands Trade Show, 19, 20 & 21 March 2019. Aqua Nederland Vakbeurs is a national trade …

Industriewater Eerbeek (IWE), responsible for treating the Eerbeek’s paper industry wastewater, recently replaced the old (Biopaq UASB) system by the new innovative and patented HydroThane …

UASB refurbishment in the potato industry HydroThane STP refurbished the Upflow Anaerobic Sludge Bed Blanket (UASB) treatment plant from the 1990’s at Aviko Lomm, The …