hydrothane

HydroThane STP® SWD

Proces HydroThane STP® SWD (Solid Waste Digestion – fermentacja odpadów stałych) oparty jest na technologii CSTR (Continuous Stirred Tank Reactor – reaktor z mieszaniem ciągłym). Proces SWD jest najczęściej stosowany do ograniczenia ilości odpadów i produkcji zielonej energii i jest solidnym, sprawdzonym procesem do oczyszczania ścieków przemysłowych zawierających znaczne ilości zawiesin.

System HydroThane STP® SWD składa się ze zbiornika z mieszaniem ciągłym, który może być wyposażony w system separacji osadu (recyrkulację osadu) lub może występować bez systemu recyrkulacji osadu.

Wewnątrz reaktora HydroThane STP® SWD, osad fermentowany utrzymywany jest w stanie zawieszonym poprzez mechaniczne mieszanie (mieszadła pionowe lub poziome) i większość rozpuszczonego i stałego ChZT zamieniana jest w biogaz. Wyprodukowany biogaz jest okresowo przetrzymywany w wolnej objętości reaktora HydroThane STP® SWD.

Proces SWD jest typowo stosowany dla ścieków (odpadów) charakteryzujących się:
– Wysokim stężeniem zawiesin
– Wysokim stężeniem tłuszczu (tłuszcze, oleje, smary)
– Ekstremalnie wysokim stężeniem wapnia Ca2+
– Wysoką zawartością amoniaku

Obciążenie objętości reaktorów SWD ładunkiem zanieczyszczeń kształtuje się zazwyczaj w przedziale 1 – 7 kg COD/m3.day.

HydroThane designed and build a modular small size “plug and play” ECSB plant for one of the leading and biggest pharmaceutical companies in the world. …

A recent state of the art example of full scale application of different wastewater treatment technologies is one of the largest dairies in Europe, the …

HydroThane will attend in Gorinchem (The Netherlands) the Aqua Netherlands Trade Show, 19, 20 & 21 March 2019. Aqua Nederland Vakbeurs is a national trade …