hydrothane

HydroThane STP® BCSP

BioChemiczny system odsiarczania biogazu (BCSP) firmy HydroThane to prosty proces usuwania Siarkowodoru (H2S) z biogazu, przy minimalnym zużyciu chemikaliów.
Biogaz wprowadzany jest do pionowych kolumn wypełnionych złożem filtracyjnym.

Do absorpcji i usuwania H2S stosowana jest lekko zasadowa ciecz płucząca, podawana do systemu w przeciwprądzie (reakcja 1).
(1) H2S + NaOH → NaHS + H2O

System HydroThane STP® BCSP można nazwać połączeniem tradycyjnego chemicznego oczyszczania z biologicznym procesem utleniania. Odcieki z odsiarczania, bogate w siarczki, kierowane są do części tlenowej oczyszczalni. Do systemu podawana jest określona ilość powietrza w celu zapewnienia odpowiedniej ilości tlenu dla bakterii utleniających siarkę.

W zbiorniku napowietrzania, mikroorganizmy utleniające siarkę (Thiobacillus) metabolizują siarkę rozpuszczoną głównie do siarki elementarnej S0 oraz niewielkich ilości kwasu siarkowego H2SO4, zgodnie z poniższymi reakcjami:

(1) NaHS + ½O2 → S0 + NaOH
(2) 2 NaHS + 4O2 → Na2SO4 + H2SO4

Większość konsumowanego ługu podczas absorpcji H2S (reakcja 1) kompensowana jest poprzez reakcję utleniania do siarki elementarnej (reakcja 2). Niewielka ilość powstającego H2SO4 (z pobocznej reakcji 3) musi być zneutralizowana poprzez dozowanie ługu sodowego. W celu uniknięcia akumulacji soli (np. Na2SO4) w systemie, konieczne jest zastosowanie czasowego upustu tej cieczy.

Wyprodukowana siarka (w kolumnie odsiarczania) usuwana jest z upuszczanej cieczy w osadniku. Te oddzielone, bezpieczne, produkty uboczne mogą być bezpośrednio zrzucone do odbiornika wraz ze ściekami oczyszczonymi lub mogą być ponownie wykorzystane.

System HydroThane STP® BCSP jest skonstruowany w postaci zamkniętego zbiornika, redukując w ten sposób uciążliwości zapachowe, toksyczność i korozyjność biogazu.

Zalety systemu HydroThane STP® BCSP to:
– Niezwykle niskie koszty eksploatacyjne
– Brak konieczności dozowania pożywek (selektywny proces biologiczny)
– Niskie zużycie energii
– Prostota i bezpieczeństwo eksploatacji (brak niebezpiecznych chemikaliów)
– Niskie koszty utrzymania i konserwacji

HydroThane designed and build a modular small size “plug and play” ECSB plant for one of the leading and biggest pharmaceutical companies in the world. …

A recent state of the art example of full scale application of different wastewater treatment technologies is one of the largest dairies in Europe, the …

HydroThane will attend in Gorinchem (The Netherlands) the Aqua Netherlands Trade Show, 19, 20 & 21 March 2019. Aqua Nederland Vakbeurs is a national trade …