hydrothane

HydroThane STP® BSP

HydroThane STP® BSP to biologiczny proces odsiarczania, polegający na usunięciu siarkowodoru (H2S) z biogazu bez użycia chemikaliów.

Biogaz wprowadzany jest przeciwprądowo do pionowej kolumny ze złożem biologicznym. Proces BSP może być postrzegany jako połączenie konwencjonalnego, chemicznego skrubera z ociekowym złożem biologicznym.

Określona ilość powietrza miesza się z biogazem w celu zapewnienia odpowiedniej ilości tlenu dla bakterii utleniających siarkę. Mikroorganizmy utleniające siarkę, takie jak Thiotrix, Thiobacillus i Beggiatoa zasiedlające złoże biologiczne przetwarzają H2S (siarkowodór) do S0 (siarki elementarnej) i H 2SO 4 (kwasu siarkowego), oczyszczając w ten sposób biogaz.

Produkty uboczne procesu mogą być bezpośrednio odprowadzone do części tlenowej oczyszczalni ścieków, gdzie siarka elementarna usunięta będzie razem z nadmiernym osadem czynnym, a siarka w postaci rozpuszczonej odprowadzana jest do odbiornika w ściekach oczyszczonych. Ponadto produkty uboczne procesu BSP mogą być również bezpośrednio odprowadzone do odbiornika wraz ze ściekami oczyszczonymi.

System HydroThane STP®BSP jest skonstruowany jako zamknięty zbiornik, redukując w ten sposób uciążliwości zapachowe, toksyczność i korozyjność biogazu.

Proces BSP charakteryzuje się:
– Wyjątkowo niskimi kosztami eksploatacyjnymi (brak stosowania ługu)
– Brakiem konieczności dozowania pożywek (selektywny proces biologiczny)
– Niską energochłonnością
– Prostotą i bezpieczeństwem eksploatacji (brak niebezpiecznych chemikaliów, minimalna ilość urządzeń)
– Niskimi kosztami utrzymania (brak tworzenia się kamienia ze względu na pracę przy niskich wartościach pH)

HydroThane designed and build a modular small size “plug and play” ECSB plant for one of the leading and biggest pharmaceutical companies in the world. …

A recent state of the art example of full scale application of different wastewater treatment technologies is one of the largest dairies in Europe, the …

HydroThane will attend in Gorinchem (The Netherlands) the Aqua Netherlands Trade Show, 19, 20 & 21 March 2019. Aqua Nederland Vakbeurs is a national trade …