hydrothane

Szkolenia

W momencie uruchomienia obiektu, dokumentacja techniczno ruchowa przekazywana jest klientowi i prowadzone jest szkolenie personelu. Ta procedura może trwać od 2 dni do 1 miesiąca, zależnie od wielkości i złożoności obiektu oraz indywidualnych wymagań. Najważniejsze jest, zwłaszcza w przypadku dużych obiektów, aby personel zrozumiał zasady biologicznego oczyszczania, dlatego program szkoleń może zawierać również teoretyczne kursy i czasami pisemne kwalifikacje/egzaminy.

HydroThane will attend in Gorinchem (The Netherlands) the Aqua Netherlands Trade Show, 19, 20 & 21 March 2019. Aqua Nederland Vakbeurs is a national trade …

Industriewater Eerbeek (IWE), responsible for treating the Eerbeek’s paper industry wastewater, recently replaced the old (Biopaq UASB) system by the new innovative and patented HydroThane …

UASB refurbishment in the potato industry HydroThane STP refurbished the Upflow Anaerobic Sludge Bed Blanket (UASB) treatment plant from the 1990’s at Aviko Lomm, The …