hydrothane

Zbiorniki i roboty budowlane

Zbiorniki i infrastruktura towarzysząca stanowią główną część naszej technologii, dlatego muszą być zaprojektowane i wykonane z zachowaniem najwyższych standardów jakości i długotrwałości. Nasze doświadczenie prowadzi do wiarygodnych rozwiązań odnośnie całkowicie wodoszczelnych instalacji do zainstalowania naszych procesów obróbki ścieków.

HydroThane will attend in Gorinchem (The Netherlands) the Aqua Netherlands Trade Show, 19, 20 & 21 March 2019. Aqua Nederland Vakbeurs is a national trade …

Industriewater Eerbeek (IWE), responsible for treating the Eerbeek’s paper industry wastewater, recently replaced the old (Biopaq UASB) system by the new innovative and patented HydroThane …

UASB refurbishment in the potato industry HydroThane STP refurbished the Upflow Anaerobic Sludge Bed Blanket (UASB) treatment plant from the 1990’s at Aviko Lomm, The …