hydrothane

Rozruch i stabilizacja pracy obiektu

Po zakończeniu elektromechanicznego montażu instalacji, technolog ponownie przejmuje dowodzenie w celu uruchomienia obiektu i stabilizacji procesu oczyszczania. Podczas uruchomienia wszystkie parametry procesu dostosowywane są w taki sposób, aby osiągnąć maksymalną efektywność oczyszczania przy minimalnych nakładach eksploatacyjnych.

HydroThane will attend in Gorinchem (The Netherlands) the Aqua Netherlands Trade Show, 19, 20 & 21 March 2019. Aqua Nederland Vakbeurs is a national trade …

Industriewater Eerbeek (IWE), responsible for treating the Eerbeek’s paper industry wastewater, recently replaced the old (Biopaq UASB) system by the new innovative and patented HydroThane …

UASB refurbishment in the potato industry HydroThane STP refurbished the Upflow Anaerobic Sludge Bed Blanket (UASB) treatment plant from the 1990’s at Aviko Lomm, The …