hydrothane

Zarządzanie projektami

W skład naszego zespołu wchodzą kierownicy projektów, projektanci, technolodzy, operatorzy oraz dobrze rozbudowana sieć partnerów, podwykonawców i dostawców. Kierownik projektu jest główną osobą kontaktową we wszystkich sprawach dotyczących przydzielonego projektu i jest odpowiedzialny za koordynację komunikacji pomiędzy wszystkimi stronami podczas realizacji projektu.

Planowanie, śledzenie i monitorowanie każdego z naszych projektów jest dla nas bardzo ważne. Uważamy, że dobrze rozwinięta komunikacja z naszymi klientami jest kluczem do sukcesu projektu.

HydroThane will attend in Gorinchem (The Netherlands) the Aqua Netherlands Trade Show, 19, 20 & 21 March 2019. Aqua Nederland Vakbeurs is a national trade …

Industriewater Eerbeek (IWE), responsible for treating the Eerbeek’s paper industry wastewater, recently replaced the old (Biopaq UASB) system by the new innovative and patented HydroThane …

UASB refurbishment in the potato industry HydroThane STP refurbished the Upflow Anaerobic Sludge Bed Blanket (UASB) treatment plant from the 1990’s at Aviko Lomm, The …