hydrothane

Zakup materiałów

Prawidłowy dobór wszystkich urządzeń jest kluczem do udanej realizacji. Dostarczamy sprzęt bezpośrednio lub możemy pomóc przy prawidłowym doborze i zamówieniu poszczególnych urządzeń związanych z naszymi procesami oczyszczania.

HydroThane will attend in Gorinchem (The Netherlands) the Aqua Netherlands Trade Show, 19, 20 & 21 March 2019. Aqua Nederland Vakbeurs is a national trade …

Industriewater Eerbeek (IWE), responsible for treating the Eerbeek’s paper industry wastewater, recently replaced the old (Biopaq UASB) system by the new innovative and patented HydroThane …

UASB refurbishment in the potato industry HydroThane STP refurbished the Upflow Anaerobic Sludge Bed Blanket (UASB) treatment plant from the 1990’s at Aviko Lomm, The …