hydrothane

Eksploatacja

Istnieje wiele przypadków, w których klient pragnie, aby oczyszczalnia ścieków była eksploatowana przez specjalistę. Zrozumiałe jest, że w ten sposób, obiekt zawsze pracować będzie w optymalnych warunkach, a parametry ścieków oczyszczonych mogą być kontrolowane w sposób ciągły, na podstawie parametrów ścieków dopływających.

Program naszych usług eksploatacyjnych obejmuje:
– Codzienną obecność
– Wprowadzanie i dostawę chemikaliów
– Analizy chemiczne
– Zdalne monitorowanie / gotowość wyspecjalizowanych osób w nagłych przypadkach
– Konserwację urządzeń, wymianę części zużywających się
– Raportowanie / dokumentowanie

HydroThane designed and build a modular small size “plug and play” ECSB plant for one of the leading and biggest pharmaceutical companies in the world. …

A recent state of the art example of full scale application of different wastewater treatment technologies is one of the largest dairies in Europe, the …

HydroThane will attend in Gorinchem (The Netherlands) the Aqua Netherlands Trade Show, 19, 20 & 21 March 2019. Aqua Nederland Vakbeurs is a national trade …