hydrothane

Instalacja elektromechaniczna

Rezygnacja z prac wykonywanych na miejscu w najwyższym możliwym stopniu przyczynia się do uzyskania wyższych standardów jakości i szybszej realizacji inwestycji. Dostarczamy prefabrykowane części instalacji, a w przypadku małych i średnich obiektów instalacje kontenerowe. W takim przypadku niewielka liczba ludzi wystarczy do zmontowania wszystkich części systemu w bardzo krótkim czasie.

HydroThane will attend in Gorinchem (The Netherlands) the Aqua Netherlands Trade Show, 19, 20 & 21 March 2019. Aqua Nederland Vakbeurs is a national trade …

Industriewater Eerbeek (IWE), responsible for treating the Eerbeek’s paper industry wastewater, recently replaced the old (Biopaq UASB) system by the new innovative and patented HydroThane …

UASB refurbishment in the potato industry HydroThane STP refurbished the Upflow Anaerobic Sludge Bed Blanket (UASB) treatment plant from the 1990’s at Aviko Lomm, The …