hydrothane

Projektowanie & filozofia procesu

W pierwszej kolejności zbieramy wymagane dane w celu przygotowania wytycznych projektowych. Charakterystyka ścieków dopływających, wymagania odnośnie jakości ścieków oczyszczonych i powierzchnia dostępna pod zabudowę to najważniejsze informacje, których potrzebujemy aby podjąć decyzję o najlepszej technologii oczyszczania, układzie obiektu, charakterystyce urządzeń i całkowitej filozofii procesu, dzięki której oczyszczalnia będzie kontrolowana.

HydroThane will attend in Gorinchem (The Netherlands) the Aqua Netherlands Trade Show, 19, 20 & 21 March 2019. Aqua Nederland Vakbeurs is a national trade …

Industriewater Eerbeek (IWE), responsible for treating the Eerbeek’s paper industry wastewater, recently replaced the old (Biopaq UASB) system by the new innovative and patented HydroThane …

UASB refurbishment in the potato industry HydroThane STP refurbished the Upflow Anaerobic Sludge Bed Blanket (UASB) treatment plant from the 1990’s at Aviko Lomm, The …