hydrothane

Pochodnie biogazu

HydroThane dostarcza różne typy systemów awaryjnego spalania biogazu/pochodni biogazu dla oczyszczalni ścieków i zakładów utylizacji odpadów. Pochodnia biogazu ma za zadanie spalić powstający w wyniku beztlenowych procesów oczyszczania biogaz, w przypadku gdy nie ma możliwości jego wykorzystania np. do produkcji energii.

HydroThane dostarcza wszystkie typy pochodni:
– Pochodnie z otwartym (widocznym) płomieniem
– Pochodnie z zamkniętym (niewidocznym) płomieniem
– Pochodnie wysokotemperaturowe (NeR, TA Luft i wytyczne UK)

Wydajności dostarczanych pochodni mieszczą się w zakresie pomiędzy 50 – 3000 m 3/h.

HydroThane will attend in Gorinchem (The Netherlands) the Aqua Netherlands Trade Show, 19, 20 & 21 March 2019. Aqua Nederland Vakbeurs is a national trade …

Industriewater Eerbeek (IWE), responsible for treating the Eerbeek’s paper industry wastewater, recently replaced the old (Biopaq UASB) system by the new innovative and patented HydroThane …

UASB refurbishment in the potato industry HydroThane STP refurbished the Upflow Anaerobic Sludge Bed Blanket (UASB) treatment plant from the 1990’s at Aviko Lomm, The …