hydrothane

Technologia Beztlenowa

Proces beztlenowego oczyszczania ścieków (odpadów) jest biologiczną metodą charakteryzującą się produkcją metanu (CH4). Wszystkie mikroorganizmy należą do grupy bakterii beztlenowych, tj. bakterii które są w stanie, a w większości przypadków mogą istnieć jedynie w środowisku pozbawionym tlenu. W tym kontekście bakterie metanogenne są kluczowym składnikiem. Proces beztlenowego rozkładu związków organicznych następuje etapowo.

Wyróżnia się cztery etapy:
– Hydroliza
– Acitogeneza
– Acetogeneza
– Metanogeneza

W procesach beztlenowych, ze ścieków (odpadów) usuwana jest większość ładunku ChZT poprzez jego konwersję w biogaz (=metan + dwutlenek węgla), przy niskich kosztach eksploatacyjnych.

HydroThane will attend in Gorinchem (The Netherlands) the Aqua Netherlands Trade Show, 19, 20 & 21 March 2019. Aqua Nederland Vakbeurs is a national trade …

Industriewater Eerbeek (IWE), responsible for treating the Eerbeek’s paper industry wastewater, recently replaced the old (Biopaq UASB) system by the new innovative and patented HydroThane …

UASB refurbishment in the potato industry HydroThane STP refurbished the Upflow Anaerobic Sludge Bed Blanket (UASB) treatment plant from the 1990’s at Aviko Lomm, The …