hydrothane

Technologia Tlenowa

W celu uzyskania odpowiedniej jakości ścieków oczyszczonych odpowiadających lokalnym wymaganiom zrzutowym, najczęściej samo oczyszczanie beztlenowe nie jest wystarczające i konieczne jest zastosowanie oczyszczania końcowego. HydroThane oferuje kompletne rozwiązania systemów oczyszczania tlenowego występujące jako oczyszczanie końcowe po procesach beztlenowych lub stanowiące główną metodę oczyszczania, zależnie od typu i ilości ścieków.

Tlenowe biologiczne oczyszczanie ścieków opiera się na procesach osadu czynnego z biologicznym usuwaniem biogenów (azot i fosfor) oraz w niektórych przypadkach tlenowej stabilizacji osadu.

Ciągłe dostarczanie tlenu do układu zapewnia odpowiednie warunki dla mikroorganizmów do usuwania związków organicznych, poprzez przetworzenie ich do CO2 i produkcję nowej biomasy (osadu nadmiernego).

Zawartość azotu w ściekach w każdej postaci wymaga zastosowania biologicznych procesów nitryfikacji i denitryfikacji, w celu usunięcia go do wymaganego poziomu, jak również w celu zapobiegnięcia występowania procesu denitryfikacji w osadnikach wtórnych (wynoszenie osadu na powierzchnię osadników).

HydroThane will attend in Gorinchem (The Netherlands) the Aqua Netherlands Trade Show, 19, 20 & 21 March 2019. Aqua Nederland Vakbeurs is a national trade …

Industriewater Eerbeek (IWE), responsible for treating the Eerbeek’s paper industry wastewater, recently replaced the old (Biopaq UASB) system by the new innovative and patented HydroThane …

UASB refurbishment in the potato industry HydroThane STP refurbished the Upflow Anaerobic Sludge Bed Blanket (UASB) treatment plant from the 1990’s at Aviko Lomm, The …